geodeta

BIURO USŁUG

MIERNICZYCH i GEODEZYJNYCH

mgr inż. Tomasz Podziemski

Geodeta - Mierniczy Górniczy


ul. 10 Dywizji 24/1, 59-600 Lwówek ŚląskiTelefon 663 771 400

email: bumig@o2.pl

napisz do nas

NIP 616-136-60-92Witamy serdecznie!

Chcielibyśmy Państwu zaoferować kompleksowe usługi geodezyjne z zakresu:
- mapy do celów projektowych,
- pomiary realizacyjne - wytyczanie obiektów budowlanych oraz sieci uzbrojenia terenu,
- pomiary inwentaryzacyjne budynków, sieci, przyłączy itp.,
- pomiary sytuacyjno – wysokościowe.

Ponadto oferujemy:
- kompleksową obsługę mierniczo-geologiczną odkrywkowych zakładów górniczych.

Mapy do celów projektowych (wersja klasyczna oraz wersja numeryczna (dwg, dxf)):

Wersja klasyczna - opracowania kartograficzne, zawierające aktualne informacje o przestrzennym rozmieszczeniu obiektów sytuacyjnych, elementach ewidencji gruntów takich jak granice działek oraz budynków. Na tych mapach przedstawia się również rozmieszczenie i usytuowanie podziemnych i naziemnych elementów uzbrojenia terenu. Wykonywane są w formie tradycyjnej na materiale wskazanym przez zleceniodawcę.

Wersja numeryczna - jest to technologia tworzenia zbiorów punktów i przetwarzania danych w nich zawartych tworząc obiekty i informację na ich temat. Mapa ta łączy w sobie wszystkie cechy mapy zasadniczej z możliwością dodawania i odejmowania poszczególnych warstw. Przekazywana zleceniodawcy w formie cyfrowej.
Mapa stanowi podstawę opracowania każdego projektu budowlanego, projektu sieci uzbrojenia terenu i wielu innych zadań.
Oferujemy również wyploty obrazu mapy numerycznej w dowolnej skali.

Pomiary realizacyjne :

Geodezyjne pomiary realizacyjne polegają na wytyczeniu obiektów budowlanych oraz sieci uzbrojenia w terenie służy generalnie przestrzennemu usytuowaniu tych obiektów oraz sieci zgodnie z naszym projektem, a w szczególności zachowania przewidzianego w projekcie położenia wyznaczonych obiektów, sieci względem obiektów istniejących i wznoszonych oraz względem granic nieruchomości. Jest to wytyczeniu w terenie i utrwalenie na gruncie, zgodnie z wymaganiami projektu budowlanego.

Pomiary inwentaryzacyjne budynków, sieci, przyłączy itp. :

Po zakończeniu procesu inwestycyjnego należy wykonać pomiary geodezyjne których celem jest stwierdzenie faktu istnienia w terenie budynku, budowli, urządzenia lub przewodu. Podanie jego rodzaju i klasyfikacji, dokładnego określenia położenia i wymiarów podstawowych jego elementów oraz uwidocznienie wyników na mapie.

Pomiary sytuacyjno – wysokościowe:

Prace geodezyjne z zakresu geodezji szczegółowej polegające na dostarczenie danych o położeniu szczegółów sytuacyjnych
w przyjętym układzie współrzędnych płaskich i wysokościowych. Jest jedną z metod pozyskiwania danych geograficznych wykorzystywanych w tworzeniu (uzupełnianiu) mapy zasadniczej (map numerycznych).

Kompleksowa obsługa miernicza i geologiczna odkrywkowych zakładów górniczych:
Z zakresu miernictwa i geologii górniczej oferujemy kompleksową obsługę odkrywkowych zakładów górniczych, 
w tym m.in.:
- sporządzanie i prowadzenie podstawowej dla prowadzenia ruchu zakładu górniczego dokumentacji mierniczo-geologicznej,
- wykonywanie planów ruchu odkrywkowych zakładów górniczych,
- obserwacje wpływów eksploatacji górniczej na powierzchnię terenu,
- pomiary kontrolne obiektów i urządzeń zakładu górniczego,
- pomiary i obliczenia geodezyjne związane z rozliczaniem robót ziemnych,
- sporządzanie dokumentacji dla prowadzenia rekultywacji, oraz po jej zakończeniu,
- wykonywanie operatów ewidencji zasobów,
- wykonanie okresowej analizy gospodarki złożem,
- badanie stosunków wodnych w terenie górniczym,
- itp.

Posiadamy odpowiedni sprzęt oraz wiedzę do wykonywania powyższych zadań.

 Wystawiamy faktury VAT.

Zapraszamy.

Copyright © 2013 www.bumig.prv.pl